top of page

חשמלאי שירות - מכשור אלקטרוני

רקע כללי ומטרת הקורס:

הכשרת עובדים לתפקוד יעיל כחשמלאי שירות של מכשור אלקטרוני.
חוקי הבטיחות בעבודה כיום מחייבים את החשמלאים הכשרה מתאימה לצורכי מקום העבודה
על מנת לשמור על בטיחות העובדים והסובבים אותם.

 

מקצועות הלימוד העיקריים: 

 
ההכשרה של חשמלאי השירות בהיקף כולל של 170 שעות תכלול:
1. מודול בהיקף של 108 שעות, המספקת את החלק העיוני וההתנסותי בתחום החשמל
לרמת חשמלאי שירות, קבועה ואחידה עבור כל הקטגוריות:
 • 4 שעות חוק החשמל
 • 24 שעות תורת חשמל
 • 20 שעות מכונות חשמל
 • 16 שעות מתקני חשמל
 • 8 שעות הארקות ושיטות הגנה בפני חישמול
 • 8 שעות בטיחות ואמצעי הגנה בפני התחשמלות
 • 28 שעות עבודה מעשית בחשמל, לרמת חשמלאי שירות
   
2. מודול בהיקף של 52 שעות, המספקת את החלק העיוני וההתנסותי,
    הייעודי לקטגוריה הספציפית ותכניה משתנים מקטגוריה אחת לאחרת:
 • 40 שעות עיוניות ייעודיות לקטגוריה
 • 12 שעות מעשיות ייעודיות לקטגוריה
   
3. מודול בהיקף של 10 שעות המספקת את המקצועות התומכים:
 • 6 שעות עזרה ראשונה
 • 4 שעות תקנות עבודה בגובה
Electrician

תנאי קבלה:

 
 • בוגרי לפחות 10 שנות לימוד
 • ועדת קבלה

בחינות גמר:
בחינות גמר חיצוניות:
 • בחינה עיונית: חשמלאי שירות מכשור אלקטרוני, סעיפים 7-2, ציון עובר - 60
 • בחינה מעשית: חשמלאי שירות, סעיף 8, ציון עובר - 60 
   
בחינות גמר פנימיות:
 • בחינה מעשית: מכשור אלקטרוני, סעיף 9, ציון עובר - 60 בכל המקצועות הנלמדים יינתנו ציונים מספריים, למעט במקצועות:
 • "עזרה ראשונה" סעיף 10, יינתן ציון עבר/לא עבר
 • "תקנות עבודה בגובה" סעיף 11, יינתן ציון עבר/לא עבר ציון עבר הינו תנאי חובה למתן תעודת הגמר

 

תעודות:
תעודת גמר: חשמלאי שירות מכשור אלקטרוני למסיימים בהצלחה תוענק תעודת גמר מטעם אור המרכז למקצועות והשמה
תעודת חשמלאי שירות ממשרד התמ"ת

 

רישוי:
בעל תעודת גמר "חשמלאי שירות מכשור אלקטרוני", רשאי לבקש מיד עם הנפקתה, רישיון "חשמלאי שירות מכשור אלקטרוני", כל זאת בהתאם לחוק החשמל ותקנותיו ובהתאם להנחיות המנהל למתן רישיונות במשרד העבודה, באותה עת.

 

משך הקורס : 170 שעות
ימי הלימוד: שני מפגשים בשבוע, ימי ראשון ושלישי
בין השעות 20:00 - 17:00

מס' משתתפים בקורס: עד 24


הקורס מאושר על ידי משרד התמ"ת

ובסיום הקורס תתקבל תעודה הן ממוסד הלימודים (אור - המרכז למקצועות והשמה) והן ממשרד התמ"ת

עלות:
12000 ₪ + מע"מ. הנחה בגובה 500 ₪ תינתן לנרשמים עד שבועיים לפני הקורס

מיקום: בית אדוויס רחוב עתיר ידע 16, קומה 2, כפר סבא.

אנו מאפשרים לקבל מלגת לימודים עד 80% מגובה שכר הלימוד
 

לבדיקת זכאות אנא מלאו את טופס בקשת זכאות למלגה

 


 

טל' לפרטים: 052-4745333

bottom of page