top of page

מכירות טלמרקטינג / טלמיטינג

הסדנה תכשיר את המשתתפים בה לעבודת מכירות טלפוניות-

טלמרקטינג ולקביעת פגישות באמצעות הטלפון – טלמיטינג

מרצה הקורס: יצחק פלד

הקורס מתקיים במשך 7 מפגשים (כאשר המפגש האחרון הינו מבחן עיוני)

shutterstock_282670781-1.jpg

 ימי רביעי בין השעות 20:00 - 17:00

נושאי לימוד:
 

  1. הפסיכולוגיה בשירות עולם המכירות

  2. מורכבות התקשורת הטלפונית – אמצעים להתמודדות 

  3. שיטות מתקדמות לכתיבת תסריטים עוצמתיים לטלמרקטינג

  4. תסריט שיחה מקצועי לטלמיטינג

  5. טיפול בהתנגדויות טלפוניות

  6. תרגולים מעשיים

  7. מבחן עיוני

בניית אוריינטציה – ניתוח המאפיינים המיוחדים והמגבלות של עבודה באמצעות הטלפון, הגדרת מטרות ויעדים רלוונטיים עבור צוות טלמרקטינג/טלמיטינג, תוך חיזוק הנטייה לחתור ל"סגירה", ניתוח והבנת כללי העבודה העקרוניים של שימוש בטלפון.

תסריט מכירה טלפונית - נושא מרכזי וחשוב מאד, אשר במהלכו מגובשת שיטה מקצועית לכתיבת תסריטי-שיחה אפקטיביים. העקרונות שעומדים מאחורי תסריטי-השיחה המקצועיים שונים באופן מהותי מהגישה האינטואיטיבית. שלב זה מלווה בתרגולים מגוונים בשני התחומים.

התנגדויות / התמודדות עם קונפליקטים - סוגי התנגדויות בכלל והתנגדויות-טלפוניות בפרט, וטכניקות להתמודדות עימם.     
פרק זה יכלול היכרות עמוקה עם "תופעת ההתנגדויות" והמניעים העומדים מאחוריהן. במסגרת שלב זה יתבצע תהליך מורכב, שמטרתו הכנה-נפשית ושינוי דפוסי חשיבה והתנהגות בקרב הלומדים, במטרה למנוע אבדן-עשתונות ותגובות אינטואיטיביות מוטעות האופייניות לתחום.
מפגש זה, יתמקד כ"כ, בלימוד מגוון גדול של טכניקות, המיועדות לשמש מענה למרבית ההתנגדויות הנפוצות בטלפון. 

תרגול מעשי בעזרת טמ"ס – ביצוע  סימולציות של  מצבים  מציאותיים ומגוונים אשר נועד להפוך את הנלמד בסדנה למיומנות בביצוע. תרגול כזה, דורש מיומנות והבנה עמוקה של כל הנלמד, והוא נעשה תוך שימוש בציוד וידיאו לצילום וטלוויזיה במעגל סגור, המאפשר הצגת התהליך כולו וניתוחו.

מס' משתתפים בקורס: עד 24

בתום הקורס תתבצע בחינה ויוענקו תעודות למסיימים בהצלחה

עלות:
2500 ₪ + מע"מ. הנחה בגובה 500 ₪ תינתן לנרשמים עד שבועיים לפני הקורס

 

מיקום: בית אדוויס רחוב עתיר ידע 16, קומה 2, כפר סבא

אנו מאפשרים לקבל מלגת לימודים עד 80% מגובה שכר הלימוד
 

לבדיקת זכאות אנא מלאו את טופס בקשת זכאות למלגה

טל' לפרטים: 052-4745333

bottom of page