top of page

הכשרת מנהלי פרויקטים בתחום האנרגיה הסולארית

אדוויס אלקטרוניקה מזמינה אותך לקורס ייחודי להכשרת מנהלי פרויקטים בתחום האנרגיה הסולארית

הקורס יקנה למשתתפים ידע ויכולת בתכנון והקמת מערכות סולאריות מתקדמות
תעודת סיום קורס: תינתן למשתתפים

קהל היעד: אנשים הרוצים להשתלב בתעשיית האנרגיה הסולארית, עובדי חברות סולאריות הרוצים
להעמיק את ההכשרה והמיומנות המקצועית שלהם, יזמים, קבלני הקמה ועובדי גופי מימון ופיננסים.
 

מנהל מקצועי: ברק דון, מהנדס. בשילוב מרצים מהאקדמיה ומהשטח

תחילת הקורס: יום רביעי 28/02/2024

יתקיים בימי: רביעי בין השעות 17:00-20:00

במקום: בית אדוויס, רח' עתיר ידע 16, כפר סבא

היקף: 42 שעות (14 מפגשים * 3 שעות למפגש)

מטרות ויעדים: מטרת הקורס להקנות כלים תיאורטיים ומעשיים למבקשים להצטרף לתחום האנרגיה הסולארית הצומח במהירות, או לחילופין עבור שחקנים בתחום המעוניינים להרחיב את ידיעותיהם והמיומנויות המקצועיות שלהם בתחום. הקורס יכלול 14 מפגשים בני 3 שעות כ"א, ובהם יינתן ידע במגוון תחומים המכסים את האספקטים הטכניים, הכלכליים והרגולטוריים של עולם המערכות הסולאריות.

 

הקורס מכשיר מנהלי פרויקטים במובן הרחב – גם עבור אנשי מטה וגם עבור דרגי השטח.

מסיימי הקורס יקבלו תעודה המוכרת בשוק העבודה.

בנוסף הסטודנטים ייצאו עם תעודת הסמכה לעבודה בגובה.

מס' משתתפים בקורס: עד 20

man-worker-firld-by-solar-panels.jpg

תוכנית הקורס:

​מפגש מס' 4:

 

עקרונות התכנון של מערכות סולאריות

 

 • יסודות בתכנון מערכות סולאריות

 • מתחים, זרמים והספקים, מושג הסטרינג וחשיבותו

 • זוויות הצבת פאנלים, העמסת הספק DC על AC

 • שיקולים בתכנון, מקסום ההספק המותקן מול מקסום ההספק המיוצר לוואט

​מפגש מס' 3:

 

טכניקה וטכנולוגיה של ממירים סולאריים
 

 • ההתפתחות של טכנולוגיות ממירים​

 • סוגי ממירים

 • אופטימיזציית DC ברמת הפאנל 

 • העקרונות החשמליים של הפאנל

​מפגש מס' 2:

טכניקה וטכנולוגיה של פאנלים סולאריים
 
 • ​ההתפתחות של טכנולוגיית הפאנלים

 • איך בנוי הפאנל? איך הוא עובד?

 • העקרונות החשמליים של הפאנל?

 • טכנולוגיות מתקדמות והפנים לעתיד 

​מפגש מס' 1:

רקע והקדמה למערכות סולאריות
 
 • ההיסטוריה של המערכות הסולאריות בעולם ובישראל​

 • מבנה עקרוני של מערכת סולארית

 • סוגי הסדרות בארץ ובעולם

 • עיקרי ההסדרה הישראלית

​מפגש מס' 8:

רגולציה של מערכות סולאריות-
חלק ב'
 
 • מושג התב"ע, קריאת תב"ע, שינוי תב"ע​

 • מושג היתר הבניה, תהליך הוצאת ההיתר

 • מודל השוק, מחלקי חשמל, ללא אמצעי ייצור, מושג ההגנה על מערכות סולאריות

 • מה צופן לנו העתיד 2: עולם ללא הסדרות

​מפגש מס' 7:

רגולציה של מערכות סולאריות-
חלק א'
 
 • סוגי הסדרות לפי גדלים

 • הסדרות תעריף הזרמה והסדרות צריכה עצמית

 • תהליך הרגולציה, הגשת בקשות לשילוב, היתרי ייצור חשמל

 • מה צופן לנו העתיד: אגירה, דו- שימוש, אגרו- וולטאי

מפגש מס' 6:

קורס עבודה בגובה תקני בפיקוח משרד התשתיות ותעודת הסמכה 
לעבודה בגובה
 
 • יועבר ע"י חברה המתמחה בתחום

 • יקנה תעודת עבודה בגובה התקפה ל -2 שנים

מפגש מס' 5:

 

עקרונות הבנייה של מערכות סולאריות

 • הכנת שטח הגג טרם העלייה

 • בטיחות: קו חיים, סולמות תקניים, סקיי-לייטים

 • בניית מערכת האחיזה ועיגונה לגג

 • בניית עמדת הממיר/ים

 • עיגון הפאנלים-שיטות ותאימות להוראות היצרן

 • הגנות, מפסקים, קופסאות ואיסוף

 • בדיקות קבלה

 • חיבור לרשת חשמל

​מפגש מס' 12:

 

ניהול פרויקטים בעולם הסולארי

 • הבנת מושג הפרויקט 

 • מבוא לתרחיש גאנט, קריאת גאנט

 • ה"שילוש הקדוש" של הפרויקט- לו"ז, תקציב, איכות

 • בעלי תפקידים בפרויקט- תפקיד, אחריות וסמכות 

​מפגש מס' 11:

 

תיקון תקלות והתגברות על בעיות בהקמת מערכות סולאריות

 • ​תקלות אופייניות בפאנלים

 • תקלות אופייניות בממירים

 • תקלות אופייניות ב BOS

 • תקלות אופייניות בהקמה

מפגש מס' 10:

מודלים כלכליים של מערכות סולאריות-
חלק ב'
 
 • בניית מודל עסקי שלם של מערכת סולארית

 • בחינת תוצאות המודל והסקת מסקנות

מפגש מס' 9:

מודלים כלכליים של מערכות סולאריות-
חלק א'
 
 • מושגי יסוד במימון והערכת פרויקטים​

 • לימוד הפונקציות בגיליון Excel

​מפגש מס' 14:

 

מבחן מסכם, מפגש סיום וחלוקת תעודות​

 • מבחן באורך של שעה, ייבדק במקום ע"י המנהל המקצועי של הקורס

 • מפגש סיום, מתן דגשים להמשך

 • חלוקת תעודות, צילום אישי וקבוצתי

​מפגש מס' 13:

סיור  בשטח, עלייה על גג, בחינת מערכת סולארית לאור החומר הנלמד בקורס
 
 • סיור בשטח על גג של מערכת סולארית​

 • תרגול הוראות בטיחות בגובה

 • בדיקת המערכת בעין לאור החומר הנלמד

 • בדיקת ביצועי המערכת במסך הניטור לאור החומר הנלמד

צור קשר

עלות: 6500 ₪ + מע"מ

מיקום: בית אדוויס, רחוב עתיר ידע 16, קומה 2, כפר סבא

אנו מאפשרים לקבל מלגת לימודים עד 80% מגובה שכר הלימוד
 

לבדיקת זכאות אנא מלאו את טופס בקשת זכאות למלגה


 

טל' לפרטים: 052-4745333

bottom of page