top of page

תחזוקה, ניטור ושיפור התפוקה במערכות סולאריות

אדוויס אלקטרוניקה מזמינה אותך לקורס ייחודי להכשרת מנהלי אחזקה / חשמלאי אחזקה

בתחום האנרגיה הסולארית.  
הקורס יקנה למשתתפים רקע עיוני וניסיון מקצועי בעולם אחזקת המערכות הסולאריות,

איתור ותיקון תקלות, בדיקות בשבר ובשגרה ושיפור התפוקה.
בסוף הקורס תוענק למשתתפים תעודת סיום מטעם מרכז ההכשרה.

קורס תחזוקה, ניטור ושיפור התפוקה במערכות סולאריות תמונה לדוד לקידום.jpg

קהל היעד: חשמלאים, מהנדסים, מנהלי אחזקה בחברות סולאריות, מפקחים בחברות יזמיות/בעלים,
כל אדם שתחום אחזקת המערכות הסולאריות מעניין אותו.

מנהל מקצועי: ברק דון, בשילוב מרצים מהאקדמיה ומהתעשייה

תחילת הקורס: יום ראשון 31/03/2024

יתקיים בימי: ראשון בין השעות 17:00-20:00

במקום: בית אדוויס, רח' עתיר ידע 16, כפר סבא

היקף: 21 שעות (7 מפגשים * 3 שעות למפגש)

מטרות ויעדים: מטרת הקורס להקנות כלים תיאורטיים ומעשיים לכל מי שעוסק בתחום
התפעול והתחזוקה (תו"ת) של מערכות סולאריות (O&M - Maintenance & Operating),
ולהכשיר חשמלאים ומנהלי אחזקה לבצע את התו"ת ברמה הגבוהה ביותר וביעילות מרבית.

 

 

במהלך הקורס יועברו הנושאים הבאים:
1. מבנה ותכולת הסכם התו"ת
2. ניטור מערכות סולאריות וחשיבותו בהסכם התו"ת
3. ניקוי פאנלים ידני, חצי אוטומטי ואוטומטי
4. בדיקות שבר ובדיקות תקופתיות
5. איתור ותיקון תקלות במערכות סולאריות
6. שיפור התפוקה של מערכות סולאריות
7. מושג ה- PR וחשיבותו
8. כלכלת תחזוקה, מחירים ויעדים עסקיים
9. עריכת דו"חות תקופתיים ומקומם בהסכם התו"ת

 

הקורס מכשיר חשמלאים ומנהלי אחזקה במובן הרחב - גם עבור אנשי המטה וגם עבור דרגי השטח - כדי לבצע את תהליך התו"ת באופן מקצועי, שיטתי ורווחי.
למסיימים תוענק תעודה מוכרת בתעשייה.

מס' משתתפים בקורס: עד 20

תוכנית הקורס:

ממפגש מס' 3:

נושא ראשי: תקלות אופייניות במערכות סולאריות, איתור, זיהוי ותיקון (חלק ב')
 • תקלות אופייניות ברכיבי ה- BOS: איתור, זיהוי ותיקון
 • פרוצדורות בדיקת מערכות סולאריות, מכשירי מדידה נדרשים
 • שיפור התפוקה והאמינות במערכות סולאריות קיימות: פרוצדורות פעולה מקובלות

מפגש מס' 2:

 
נושא ראשי: תקלות אופייניות במערכות סולאריות, איתור, זיהוי ותיקון (חלק א')
 • תקלות אופייניות בפאנלים סולאריים: איתור, זיהוי ותיקון
 • תקלות אופייניות בממירים סולאריים: איתור, זיהוי ותיקון

מפגש מס' 1:

 
נושא ראשי: מבוא לתחזוקת מערכות סולארית
 •  מבוא לתחזוקת מערכות סולאריות
 •  ניטור מערכות סולאריות. ניטור ממירי סטרינג וניטור ממירי אופטימיזציית פאנל
 •  סימולציית ייצור ב- PVSYST וחשיבותה בעולם תחזוקת המערכות הסולאריות
 • מבוא לניקוי פאנלים: ניקוי ידני, אוטומטי וחצי אוטומטי

מפגש מס' 6:

נושא ראשי: מפגש בשטח

 • הצגת מערכת הניטור
 • הצגת הפאנלים, הממירים ורכיבי ה- BOS ותיאור התקלות האופייניות בשטח
 • הצגת חיישני האקלים ותצוגת ה- PR בפורטל הממיר
 • הצגת מערכת ניטור של צד ג'

מפגש מס' 5:

 
נושא ראשי: כלכלת תחזוקה
 • תמחור תחזוקת מערכות סולאריות
 • מושג ה- PR. חיישני אקלים
 • מושג ה- LCOE
 • עלות התחייבות ל- PR
 • בניית מערכות תפעול ותחזוקה בחברה סולארית. ו. פרוצדורת עריכת DD טכני למערכת לפני קבלת אחריות

מפגש מס' 4:

 
נושא ראשי: ניקוי פאנלים סולאריים
 • המשמעות והחשיבות של ניקוי הפאנלים לתפוקה ולתקינות המערכת
 • ניקוי ידני, חצי אוטומטי ואוטומטי
 • כלכליות, עלויות ומודל בחינה כלכלי לבחינת שילוב מערכות ניקוי אוטומטיות במערכות סולאריות

מפגש מס' 7:

 
נושא ראשי: מפגש סיום
 • בחינה + בדיקה ומתן ציונים
 • חלוקת תעודות, צילומים פרטניים וקבוצתיים
 • ברכות, הרמת כוסית ופרידה

עלות: 6500 ₪ + מע"מ

מיקום: בית אדוויס רחוב עתיר ידע 16, קומה 2, כפר סבא.
 

אנו מאפשרים לקבל מלגת לימודים עד 80% מגובה שכר הלימוד
 

לבדיקת זכאות אנא מלאו את טופס בקשת זכאות למלגה

 

טל' לפרטים: 052-4745333

צור קשר

bottom of page